Ön itt van: Címlap TEVÉKENYSÉGI KÖR Aktív felharmonikus szűrés
Hungarian (formal)

FÁZISJAVÍTÁS

TERVEZÉS

TELEPÍTÉS

SZERVIZ

Energia-menedzsment rendszerek

teljes körű kiépítése, a hozzájuk kapcsolódó szoftveres vezérlés fejlesztésével együtt.
Villamos hálózatok minÅ‘ségjavítását szolgáló mérések végrehajtása, szolgáltatások, készülékek tervezése és telepítése.

Tervezés

Szolgáltatások, mérések, készülékek tervezése villamos hálózatok javítása céljából, középfeszültségű fázisjavító kondenzátorok és komplett berendezések tervezése

Telepítés

Egyedi készülékek, valamint teljes körű energia-menedzsment rendszerek legyártása, kiépítése

Szerviz

villamosenergia elosztásban fontos készülékek, alkatrészek, komplett egységek szervizelése, hálózatok terhelés alatti mérése

Aktív felharmonikus szűrés Print E-mail

BLUEWAVE Aktív Felharmonikus SzűrÅ‘

Működés

A BLUEWAVE analizálja a mért fogyasztóáramot annak fázisát és harmonikustartalmát illetÅ‘en.
Aktív szűrÅ‘ként a BLUEWAVE kiszámít egy azonos spektrumú, de ellenkezÅ‘ fázisú kompenzáló
áramot, ami aztán a megfelelÅ‘ hálózati csomópontba betáplálásra kerül.

A BLUEWAVE ilyen módon szabályozni képes a hálózati áramot a minimális hálózati
visszatáplálás es a felharmonikus áramok tekintetében. Ez optimális hálózati minÅ‘séget garantál
a többi hálózati fogyasztó zavarása, vagy működésük akadályozása nélkül.

 A BLUEWAVE ezen működése során csökkenti a vezetékveszteséget a fogyasztóban, valamint
a zavarokat a jelvonalakban es az ellátó tápvezetékekben. Mivel a pótlólagos veszteségek az
elektromos műszerek hÅ‘háztartásában is megjelennek, ezert a BLUEWAVE-el meg lehet elÅ‘zni
a hÅ‘fejlÅ‘dést es ezzel a légkört is védeni lehet.

A BLUEWAVE-vel így a felhasználók közvetlenül és hatékonyan hozzájárulhatnak a környezet
védelméhez és egyidejűleg a saját berendezéseiknek az energiagazdálkodását is
optimalizálhatják.

A BLUEWAVE előnyei:

 • Tiszta es megbízható áramellátó hálózatokat garantál.
 • Semlegesíti a hálózati oldali zavarokat
 • MegelÅ‘zi az ön elektromos berendezésének
  idÅ‘ elÅ‘tti elhasználódását.
 • MegelÅ‘zi/csökkenti a kábelek és transzformátorok túlmelegedését
 • Hatékonyan akadályozza meg az üzemkiesési idÅ‘ket
  és a rongálódást.
 • MegelÅ‘zi a termelési folyamatban az üzemkiesést
 • JelentÅ‘sen csökkenti a meddÅ‘áramot
 • Csökkenti az energiaköltségeket
 • Védi a környezetet

A probléma: felharmonikus zavarok

A h??l??zati visszat??pl??l??s ?�s az energiamin??s?�g tov??bbra is fontos t?�ma lesz mind a g?�pgy??rt??sban,
mind pedig annak kereskedelmi ?�s ipari fogyaszt??in??l.
Az energiamin??s?�g t?�nyez??inek k?�t f?? t?�pusa jelent??s m?�rt?�kben hat az elektromos
eloszt??h??l??zat terhel?�s?�re:
Nagy medd????ram tartalm?? t??lfesz??lts?�gek.
Folyamatos terhel?�sek felharmonikusokkal es medd????ramokkal.
A BLUEWAVE ezen m??k??d?�se sor??n cs??kkenti a vezet?�kvesztes?�get a fogyaszt??ban, valamint
a zavarokat a jelvonalakban es az ell??t?? t??pvezet?�kekben. Mivel a p??tl??lagos vesztes?�gek az
elektromos m??szerek h??h??ztart??s??ban is megjelennek, ez?�rt a BLUEWAVE-vel meg lehet el??zni
a h??fejl??d?�st ?�s ezzel a l?�gk??rt is v?�deni lehet.
A k??vetkezm?�ny: Zavarok es h??l??zati visszat??pl??l??sok teljes k??re, melyet a felhaszn??l??nak
lehetetlen reproduk??lnia vagy lokaliz??lnia. A relat?�v felharmonikus tartalom megn??, a h??l??zat
min??s?�ge pedig cs??kken.
Ez megn??veli a terhel?�st ?�s zavarja az ??n elektromos rendszer?�t, ami gyakran k??lts?�ges
??zemkies?�sekhez vezethet. A magas medd????ram, ami az ??ramsz??ml??k ak??r 30%-??t is
okozhatja, szinten fontos k??lts?�gt?�nyez??.

A megold??s: BLUEWAVE

A BLUEWAVE egy olyan akt?�v harmonikus sz??r??, ami kiigaz?�tja a teljes?�tm?�nyt?�nyez??t, ?�s a
h??l??zati felharmonikusokat a k?�v??nt m?�rt?�kben kompenz??lja. A sz??r?? funkci?? megfelel a
nemzetk??zi szabv??nyoknak ?�s ir??nyelveknek, ?�s ?�gy j?? ??rammin??s?�get biztos?�t a
v?�gfelhaszn??l??knak.
A r??vid szab??lyoz??si id?? k??vetkezm?�nyek?�nt a dinamikus terhel?�s optim??lis kompenz??l??sa is
lehets?�ges. Egy ??n-optimaliz??l?? vez?�rl?? rutin seg?�ts?�g?�vel a felhaszn??l?? megb?�zhat??an ?�s
k??nnyen ??zembe tudja helyezni a rendszert az energia eloszt??sn??l vagy k??zvetlen??l
csatlakoztatni tudja azt a terhel?�shez.

P??rhuzamos m??k??d?�si m??dban a BLUEWAVE maxim??lisan 5 k??l??nb??z?? n?�vleges
??ram?�rt?�k?? egy p??r ??ramtranszform??torral ??sszekapcsolt sz??r??vel m??k??dtethet??. Ekkor az
??ramtranszform??torokat a sz??r??k ir??ny??ba, vagy azokkal szemben lehet elhelyezni.
Valamennyi relev??ns adatot r??gz?�teni lehet, ?�s le is lehet ??ket h?�vni a m??k??d?�s sor??n egy
grafikus k?�perny?? vagy PC interf?�sz seg?�ts?�g?�vel a BLUETRACE nev?? hardverrel
egybe?�p?�tett c?�lprogram felhaszn??l??s??val.

T?�nyleges felharmonikus tartalom                                               ---------------->                        Medd?? ??ram ?�s felharmonikus kompenz??ci??

?�s medd????ram sz??r?? n?�lk??l                                                                                                         BLUEWAVE-vel

 

 ?�ramfelharmonikus tartalom sz??r?? n?�lk??l                                      ?�ramfelharmonikus tartalom sz??r??vel
 

 

M??szaki adatok

 

A berendez?�s tulajdons??gai

 • Az ??sszes vagy a kiv??lasztott felharmonikusok kompenz??l??sa a specifikus
  harmonikus oszcill??torokkal az 50. felharmonikusig
 • Teljes?�tm?�nyt?�nyez?? kompenz??l??sa
 • T??bbnyelv?? vez?�rl??- ?�s kijelz?? panel
 • Men??vez?�relt be??ll?�t??s ?�s param?�terv??laszt??s
 • BLUETRACE PC m??k??dtet?? szoftve.
 • Hibameghat??roz?? es karbantart?? rendszer
 • Pillanatnyi ??rammin??s?�g ??llapotkijelz?�se
 • T??vm??k??dtet?�s
 • ?�ramtranszform??torok sz?�les k??r?�t k?�n??ljuk fel tartoz?�kokk?�nt
Szerviz ?�s garancia

 • 24 h??napos garancia
 • Optim??lis szervizt??mogat??s a partnerkoncepci??n kereszt??l.
 • Professzion??lis h??l??zatanal?�zis a harmonikus oszcill??torok ?�s a
 • kapcsol??d??si pontok meghat??roz??s??hoz
 • Beszerel?�s & felszerel?�s
 • Inform??ci??s pult, t??vdiagnosztika, Ethernet kapcsolaton kereszt??l
 • Egyedi ig?�nyek kiel?�g?�t?�se


Alkalmaz??sok

BLUEWAVE: az intelligens megold??s tiszta es megb?�zhat?? h??l??zatokhoz. A BLUEWAVE
t??bbek k??z??tt a k??vetkez?? ter??leteken haszn??lhat??:

 • AC/DC sebess?�gvez?�rl??k
 • Frekvencia ??talak?�t??k
 • K??zponti DC eloszt??h??l??zatok
 • Sz??m?�t??g?�p ?�s h??l??zati kapcsol??d??sok
 • Hegeszt??rendszerek
 • Olaj es g??zipar
 • V?�z ?�s v?�zkezel?? ipar
 • Aut??ipar
 • Cementipar
 • Pap?�ripar
 • Szersz??mg?�pek
 • ??p?�t?�sfel??gyelet
 • Sz??netmentes t??pegys?�gek (UPS-ek)
 • Emel??g?�pek
 • Bank es sz??m?�t??g?�pk??zpontok
 • Telefonrendszerek
 • Rep??l??terek


A BLUEWAVE speci??lis jellemz??i:

 • Az ??ramtranszform??torokat a sz??r??k h??l??zati vagy terhel?�si oldal??ra lehet beszerelni
 • K??nny?? felszerelhet??s?�g (plug & operation)
 • Grafikus kijelz??
 • Gyors v??laszid?? k??zvetlen kompenz??ci??s ??zemm??dban
 • Teljesen digit??lis vez?�rl?�s
 • Szelekt?�v harmonikus kompenz??ci?? az 50. felharmonikusig
 • Magas impulzusfrekvencia
 • CE tan??s?�tvany ?�s UL 508 (folyamatban), ami lehet??v?� teszi a telep?�t?�st a vil??gon b??rhol, b??rmif?�le
  probl?�ma n?�lk??l
 • Kompakt ?�s praktikus: hasonl?? term?�kekkel ??sszehasonl?�tva 60%-al kevesebb helyet foglal el ?�s
  teljes?�tm?�ny - s??ly ar??nya a legalacsonyabb
 • B??rmilyen m??don kaszk??dolhat?? (sorba k??thet??)
 • Alkalmas ipari haszn??latra IP54-s v?�detts?�gi fokozattal
 • Szervizbar??t ??zemk??zbeni cser?�lhet??s?�g tulajdons??ga miatt (kicser?�lhet?? a h??l??zat kikapcsol??sa n?�lk??l)
 • T??vlek?�rdez?�s ?�s vez?�rl?�s LAN kapcsolaton kereszt??l (Ethernet es TCP/IP protokollal)
 • Hat?�kony online h??l??zatfel??gyelet teljes PC-s elemz?? eszk??zt??rral
 • Takar?�tsa meg energiak??lts?�geinek ak??r 30%-??t is a medd?? teljes?�tm?�ny rendk?�v??l dinamikus
  kompenz??l??s??val.

 


 

Oldalunk ún. sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Az oldal használatával Ön beeegyezik ebbe, Adatkezelési Irányelveinknek megfelelÅ‘en. Itt talál további információkat a sütikről, és azok törléséről: Adatvédelmi Irányelvek.

Elfogadom a sütiket ezen az oldalon.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk