Ön itt van: Címlap TEVÉKENYSÉGI KÖR Fázisjavítás elmélete
Hungarian (formal)

FÁZISJAVÍTÁS

TERVEZÉS

TELEPÍTÉS

SZERVIZ

Fázisjavítás - az Ön igényei szerint

A legkorszerűbb igényeknek is megfelelÅ‘ automatikus fázisjavító berendezések tervezése, gyártása, kivitelezése és szervizelése, fázisjavító komponensek forgalmazása.

Tervezés

Szolgáltatások, mérések, készülékek tervezése villamos hálózatok javítása céljából, középfeszültségű fázisjavító kondenzátorok és komplett berendezések tervezése

Telepítés

Egyedi készülékek, valamint teljes körű energia-menedzsment rendszerek legyártása, kiépítése

Szerviz

villamosenergia elosztásban fontos készülékek, alkatrészek, komplett egységek szervizelése, hálózatok terhelés alatti mérése

FĂĄzisjavĂ­tĂĄs elmĂŠlete Print E-mail

A JELEN

 

Az ipar és a technika rohamos fejlődése, a gyártási folyamatokban alkalmazott automatizálási rendszerek és a mindennapi életben is egyre nagyobb számban használt villamos berendezések magukkal vonzzák a villamos energia utáni egyre nagyobb igényt. Az egyre emelkedő energia felhasználás miatt, mint a szolgáltató, mint a fogyasztó számára létkérdés az energia gazdaságos előállítása, szállítása, felhasználása. A szolgáltatót előírások kötelezik a megfelelő nagyságú és minőségĹą energia rendelkezésre bocsátására, a fogyasztónak pedig érdeke ennek az energiának a leghatékonyabb felhasználása. Az egyes fogyasztók szokásai, a hálózathoz kapcsolt villamos fogyasztóiknak a tulajdonságai szerteágazóak, emiatt a villamos hálózatra gyakorolt hatásuk is sokrétĹą. Vannak fogyasztók, amelyek a vételezett villamos energiát nem tudják maradéktalanul felhasználni vagy átalakítani, mĹąködésük közben nem hasznosítható, úgy nevezett meddő energiát hoznak létre.

 

 

MIÉRT VAN EZ?

 

Minden elektromágneses elven mĹąködő készülék a mĹąködéséhez - elektromágneses mezejének fenntartásához - meddő teljesítményt is vesz fel a hálózatból. Ahogy a neve is utal rá (Meddőteljesítmény), ez a teljesítmény nem alakul át mozgási vagy hasznos hő- illetve fényenergiává. A meddő áram ugyan úgy terheli az erőmĹą generátorát, a generátortól a csatlakozási pontig terjedő szolgáltatói hálózatot illetve a fogyasztói hálózatot is. A meddő energia szállításának több nemkívánatos következménye is van: feszültségesés, kábelek melegedése, veszteségek növekedése. A meddő energia "káros" hatásai elsősorban az elosztó hálózatot, vagyis az áramszolgáltatót terhelik, viszont a végfelhasználók villamos fogyasztói okozzák ennek kialakulását. A meddő energiát csökkenteni kell, ezért szükségessé vált a fogyasztók gazdasági érdekeltségét is bevezetni, ami azt jelenti, hogy a villamos szolgáltató a keletkező meddő energiát a fogyasztókra terheli. A fogyasztókat a meddő energia díjának minimálisra csökkentése ösztönzi arra, hogy olyan berendezést telepítsen a hálózatára, amely a saját meddő energia igényét minimalizálja, szükség esetén kompenzálja.

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a meddő energia kialakulásának okait, fizikai magyarázatokkal megmutatjuk a csökkentésük lehetőségeit, megoldásokat, berendezéseket kínálunk a meddő energiák kompenzálására.

 

 

A TELJESÍTMÉNYEK FOGALMA VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ HÁLÓZATOKBAN

 

Feszültség:

A feszültség megmutatja, hogy az elektromos mező az egységnyi pozitív töltésen mennyi munkát végez miközben egyik pontból a másikba mozgatja., []

 

A villamos energia hálózat feszültségének időbeli alakulása szinuszosan váltakozó, szemléltetésére az u(t)=Û∙sin∙ ωt függvény alkalmazható.

 

Elektromos áramerősség:

Az elektromos áramerősség, (irányított felületre vonatkozó mennyiség), értéke megmutatja a teljes felületen időegység alatt átáramlott töltést. , [A]

A villamos energia hálózat áramának időbeli alakulása szinuszosan váltakozó, az szemléltetésére az i(t)=Î∙sin∙ ωt függvény alkalmazható.

 

Látszólagos teljesítmény:

A feszültség és a vele tetszőleges fázisszöget bezáró áram effektív értékének a szorzatát látszólagos teljesítménynek nevezzük. SI rendszerben a teljesítmény mértékegysége voltamper [VA].

[VA]

Hatásos teljesítmény:

az (U) feszültséghez viszonyítva az (I) áram (j) fázisszöggel késik, vagyis a hatásos (vagy wattos) teljesítményt a feszültség és a vele azonos fázisban lévő áramösszetevő hozza létre. SI rendszerben a teljesítmény mértékegysége watt [W].

[W]

 

Meddő teljesítmény:

Egy ideális tekercs (wattos veszteség nélküli) egy teljes periódus első 90°-a alatt teljesítményt vesz fel (+), hogy az ezt követő 90° alatt a hálózatba visszaadja (-). A meddő energia, ezáltal, a hálózati frekvencia kétszeres ritmusában ingadozik a tekercs (motor) és a transzformátor szekunder oldala között. A tekercs a mágneses tér kialakításához szükséges teljesítményt nem használja fel, csak tárolja. A mágneses tér megszĹąnésekor a meddő teljesítmény (lengő teljesítmény) visszafolyik a transzformátorhoz.

Ha az áramot eltoljuk 90º -kal , azaz , és így számoljuk ki a periódus alatti átlagos teljesítményt, akkor

. [VAr]

 

Ezt nevezzük meddő teljesítménynek. SI rendszerben a teljesítmény mértékegysége voltamper reaktív [VAr].

A meddőteljesítmény arányos azzal az energiával, ami a reaktív elemekben ki-be pumpálódik egy periódus alatt.

 

Az egyes teljesítmények meghatározásai alapján a következő megállapításokat tehetjük:

- a villamos hálózatból felvett teljesítményt a Látszólagos Teljesítmény(S) határozza meg

- a felvett teljesítményből hasznos munkát a Wattos Teljesítmény(P) végez

- a nem hasznosítható felvett teljesítmény nagyságát a Meddőteljesítmény(Q) határozza meg

- az egyes teljesítmények közti összefüggés S²=P²+Q²

 

Egy villamos hálózatot mindig a Látszólagos Teljesítmény nagyságára méretezünk! Célunk a villamos energia leggazdaságosabb felhasználása, ezért a képlet alapján, ha a Meddőteljesítményt nullára csökkentjük, akkor a villamos hálózatból felvett Látszólagos Teljesítmény nagysága megegyezik a hasznos munkát végző Wattos Teljesítménnyel. A Meddőteljesítmény csökkentését Teljesítménykompenzálásnak, Meddőkompenzálásnak, vagy Fázisjavításnak nevezzük.

 

 

1. Áramköri elemek viselkedése szinuszos váltakozó áramú körben:

 

1. 1 A váltakozófeszültségre kapcsolt ideális ellenállás

Ha R (ideális) ellenállásra u váltakozófeszültséget kapcsolunk, azon i áram indul meg. Az Ohm-törvény a pillanatértékekre is érvényes, ezért

[A]

azaz, az áram a feszültség ütemében változik, a két mennyiségnek egyszerre van a nullátmenete, a maximális és a minimális értéke: az ellenálláson átfolyó áram és a rajta eső feszültség között nincs fáziskülönbség. (1.ábra)

 

 

1.2 A váltakozófeszültségre kapcsolt ideális kondenzátor

Ha egy ideális kondenzátort váltakozó áramú generátorra kapcsolunk, a generátor feszültségének állandó változása következtében a kondenzátor mintegy „folyamatosan áttöltődik”, így rajta folyamatosan váltakozó áram folyik. Matematikai eszközökkel kimutatható, hogy az így kialakuló áram és a kondenzátor kapocsfeszültsége között hasonló jellegĹą a kapcsolat, mint az egyenfeszültségről, ellenálláson keresztül töltött kondenzátor esetében: amikor a kondenzátor kapocsfeszültsége 0, akkor folyik a legnagyobb töltőáram, és amikor kapocsfeszültsége a maximális, a töltő áramnak épp akkor van a 0-átmenete (2. ábra).

 

 

 

 

Megállapíthatjuk, hogy (szinuszos áramú áramkörben) a kondenzátoron az átfolyó áram és a kapocsfeszültség között 90° () fáziseltérés mutatkozik, és pedig - ω irányát figyelembe véve - az áram siet a feszültséghez képest.

 

Kimutatható, hogy a kialakuló áram nagysága

 

[A]

 

A kondenzátorra kapcsolt váltakozó feszültség és az ennek hatására kialakuló áram hányadosa Ohm törvénye értelmében egy ellenállás dimenziójú mennyiséget határoz meg, melyet a kondenzátor reaktanciájának vagy meddő ellenállásának neveznek és XC-vel jelölnek. A képlet átrendezésével:

[Ω]

 

1.3 A váltakozó feszültségre kapcsolt ideális tekercs (induktivitás)

Ha szinuszos váltakozó feszültségĹą generátorra L induktivitás kapcsolódik. A generátor feszültségének állandó változása következtében a tekercsen indukálódó feszültség (és így a kialakuló áram is) folyamatosan változik, az áramkörben váltakozó áram folyik. (3.ábra)

 

A tekercsben önindukció útján keletkező feszültség mindig megegyezik a generátor feszültségével.

 

[V]

 

Az összefüggés alapján belátható, hogy ez a feszültség akkor a legnagyobb, amikor az áram változási sebessége a legnagyobb: az áram nullátmeneténél. Amikor viszont az áram változási sebessége 0 (a pozitív ill. negatív csúcsértékénél), akkor az indukált feszültség értéke 0.

Tehát a tekercsen kialakuló áram és feszültség között hasonló a kapcsolat, mint az egyenfeszültségre kapcsolt tekercs bekapcsolási folyamatánál: a feszültség maximális értékénél az áram 0, az árammaximum időpontjában pedig a feszültségé.

Megállapítható, hogy (szinuszos áramú áramkörben) a tekercsen az átfolyó áram és a kapocsfeszültség között 90° () fáziseltérés mutatkozik, és pedig a feszültség siet az áramhoz képest.

 

Kimutatható, hogy a kialakuló áram nagysága

 

[A]

 

A feszültség és az áram hányadosa itt is ellenállás dimenziójú mennyiséget (az áram és a feszültség közötti 90° (Π/2 radián) fáziskülönbség figyelembe vételével reaktanciát) határoz meg, melynek értéke a képlet átrendezésével:

 

[Ω]

 

A fenti alapvető áramköri elemek tulajdonságainak rövid ismertetéséből az alábbi összefüggéseket láthatjuk. Az induktivitás és a kapacitás azaz a tekercs és a kondenzátor villamos jellemzői szinuszosan váltakozó feszültségĹą körökben egymás hatásaink kioltására alkalmasak. Ipari szinten a villamos fogyasztók jelentős része induktív jellegĹą tekercseket tartalmazó főként villamos hajtásokból, tápegységekből és feszültség átalakítókból álló fogyasztói csoportok.

Megállapítható, hogy az induktív jellegĹą villamos fogyasztók káros hatásainak kompenzálására kapacitív jellegĹą fogyasztók áramkörbe való bekapcsolásával lehet védekezni. Ennek jelenleg az egyik legmegfelelőbb ipari szintĹą megvalósítása a kondenzátorok beiktatása.

 

 

 

 

A MEDDŐTELJESÍTMÉNY KOMPENZÁLÁS MEGVALÓSÍTÁSA

 

induktív meddő áram megszüntetése egy olyan kompenzáló árammal lehetséges, amelynek pillanat értéke mindig ellentétes, a megszüntetni kívánt árammal. Ilyen áramot kapacitív meddő árammal tudunk létrehozni. Tehát a Fázisjavítás azt jelenti, hogy a kompenzálni kívánt hálózaton a megszüntetendő induktív meddő áram nagyságával megegyező kapacitív meddő áramot folyatunk át. EA legtöbb villamos fogyasztó mĹąködése közben úgynevezett induktív meddő áramot is létrehoz. Ez az áram a rajta megjelenő feszültséghez képest fáziseltolásban van. Cél ennek a fáziskülönbségnek a megszüntetése. Innen származik a Fázisjavítás elnevezés. Az zt fizikailag a villamos hálózatra kapcsolt kondenzátorokkal valósíthatjuk meg. (ábra)

 

 

Függően a hálózathoz kapcsolt fogyasztóktól, fogyasztási csoportoktól és a hálózat felépítésétől, több kompenzálási eljárás ismert.

- fix kompenzálás

- egyedi kompenzálás

- csoportos vagy leágazás kompenzálás

- központi kompenzálás

 

 

 

Fix kompenzálás

A kompenzáló kondenzátor fixen csatlakoztatva van a hálózathoz, közvetlenül a kompenzálni kívánt berendezés betáplálási pontján. Ez az eljárás ott alkalmazható, ahol a fogyasztás, mĹąködtetés állandó (pl. transzformátorok, aszinkron motorok)

 

Előnyei:

· A meddőenergia kompenzálás közvetlenül ott történik, ahol az igény fellép;

· a meddőenergia szállítás rövid úton történik;

· a veszteség és feszültségesés nem jelentős;

· a kialakítás egyszerĹą.

 

Hátrányai:

· ha sok villamos fogyasztó kell helyileg kompenzálni, akkor drága, nincs arányban az ár az elérhető hatásfokkal

· túlkompenzálás gyakran előfordulhat;

· rossz kihasználtság (olyan készülék, amely ritkán kerül használatra)

· az elvből adódóan nincs szabályzási lehetőség

 

Egyedi kompenzálás

A kompenzáló berendezés kialakítása teljes mértékben a kompenzálni kívánt berendezés tulajdonságaihoz igazodik (speciális környezet, speciális igénybevétel) . Kialakítása lehet kézi kapcsolású vagy automatikus vezérlésĹą.

 

Előnyei:

· A meddőenergia kompenzálás közvetlenül ott történik, ahol az igény fellép;

· a meddőenergia szállítás rövid úton történik;

· a veszteség és feszültségesés nem jelentős;

· több villamos fogyasztó esetén is hatékony

· automatikus vezérlésnél nincs túlkompenzálás

 

Hátrányai:

· az egyedi kialakításból adódóan magasabb költséggel gyártható a fix kompenzálásnál

· üzemeltetése költséges

· kézi kapcsolásnál nincs szabályzási lehetőség

 

 

Csoportos vagy leágazás kompenzálás

Gyártórészek, gépcsoportok, tápszakaszok kompenzálását és tehermentesítését végző automatikus vezérlésĹą berendezések, amelyek a kompenzálni kívánt csoportok vagy leágazások közös főágában végzik a feladatukat. Ebből adódóan csak az ehhez az ághoz kapcsolódó fogyasztók kompenzálását látja el, a teljes tápláló hálózatét nem. A csoportos kompenzálás is lehet egyedi.

Előnyei:

· alacsony kondenzátorköltség;

· a veszteség és feszültségesés nem jelentős

· alkalmazásával a jól méretezett leágazások maradéktalanul kiterhelhetők

Hátrány:

· a teljes tápláló hálózat nincs tehermentesítve;

· túlkompenzálás illetve alulkompenzálás előfordulhat.

 

Központi kompenzálás

Adott üzem illetve létesítmény teljes meddő teljesítményét úgy kompenzáljuk ki, hogy a főgyĹąjtő sínre kapcsoljuk a fázisjavító berendezést. A betáplálási pontnál elhelyezett külön áramváltó szolgáltatja a mérési eredményeket. A fázisjavító berendezésben elhelyezett vezérlő automatika feldolgozza ezeket az eredményeket és automatikusan szabályozza a kondenzátorcsoportok ki illetve bekapcsolását a megfelelő kompenzálás elérése érdekében.

 

Előnyei:

 

· a kompenzáló áram létrahozása egyetlen ponton történik;

· a meddő teljesítmény a legjobb hatásfokkal kompenzálható ki;

· az egyszerĹą bővíthetőség;

· az automatikus szabályozás;

· távfelügyeleti (épület-felügyeleti) rendszerekhez illeszthető

 

 

A FÁZISJAVÍTÓ BERENDEZÉS MÉRETEZÉSÉNEK ÉS KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPELVEI

 

A fázisjavító berendezés által szolgáltatott meddő teljesítmény értékét a hálózati feszültség és a frekvencia határozza meg. A meddő teljesítmény nagysága a frekvenciával és a feszültség négyzetével egyenesen arányos.

[VAr], ahol 

A fázisjavító berendezés teljesítményének meghatározása többféle módszerrel történhet:

· a beépítendő villamos fogyasztók mĹąszaki dokumentációi alapján becsléssel;

· villamos fogyasztás számlája alapján számítással;

· üzemi körülmények között teljes hálózat analízissel (méréssel).

· Teljesítménytényező (tgφ) és a Wattos Teljesítmény ismeretében számítással

Az elektronikus készülékek- elsősorban a félvezető alapú teljesítmény elektronikát tartalmazó berendezések- a villamos hálózathoz kapcsolódva felharmonikus áramok megjelenését okozzák. A keletkező felharmonikusok vezetett zavar formájában, a hálózathoz kapcsolt többi fogyasztóban mĹąködési zavart, meghibásodást okoznak. A Fázisjavító Berendezések kondenzátorai különösen érzékenyek ezekre a zavarokra.

Példák

Ha ismerjük hálózat tulajdonságait (teljesítmények, feszültség-áram THD, feszültség-áram felharmonikusok) könnyen kiválaszthatjuk a megfelelően illesztett és a hálózattal harmonizáló Fázisjavító Berendezést.

 

Standard berendezések

A standard berendezés csak kondenzátorokat tartalmaz. A berendezés minden gyakorlati frekvencia tartományban kapacitív jellegĹą, így a transzformátor induktivitásával együtt egy rezgőkört alkot, a külső hálózat felől nézve sorosat, a belső hálózat felöl nézve pedig párhuzamosat. Ennek eredményeként mind a külső hálózatból eredő feszültség felharmonikusokat, mind a belső hálózatból származó áram felharmonikusokat felerősíti. Emiatt csak enyhén szennyezet hálózatokhoz javasolt, ahol a kritikus felharmonikusok (3. 5. 7. 9. 11.) alacsony amplitúdóval vannak jelen. A kondenzátorok névleges feszültség szintje 440V.

Torló fojtós berendezések

A fojtott fázisjavító berendezés felépítése a standard fázisjavító berendezéstől annyiban tér el, hogy minden kondenzátor fokozat egy fojtótekerccsel van sorba kötve. A soros rezgőkörök jellegéből következően a rezonancia frekvencia alatti tartományban a fojtott fázisjavító berendezés kapacitív jellegĹą, az a feletti tartományban pedig induktív. A soros induktivitások megvédik a kondenzátorokat a káros felharmonikusoktól, de a hálózat felharmonikus szĹąrésére nem alkalmasak! A fojtott berendezések méretezésénél a legfontosabb a megfelelő fojtási tényező és a hozzá tartozó rezonancia frekvencia kiválasztása. A rezonancia frekvenciának a kritikus felharmonikusok közül előforduló legalacsonyabb felharmonikus frekvencia alatt kell lennie. Ha például az 5. a legkisebb felharmonikus, úgy 250 Hz-nél kisebb rezgőköri frekvenciát kell választani.

A gyakorlatban alkalmazott fojtási tényezők:

· 5,5%-os torló fojtós kivitelĹą berendezés (214Hz-re hangolt soros rezgőkör);

· 7%-os torló fojtós kivitelĹą berendezés (189Hz-re hangolt soros rezgőkör).

· 8%-os torló fojtós kivitelĹą berendezés (177Hz-re hangolt soros rezgőkör);

· 12,5%-os torló fojtós kivitelĹą berendezés (141Hz-re hangolt soros rezgőkör).

· 14%-os torló fojtós kivitelĹą berendezés (134Hz-re hangolt soros rezgőkör);


 

A fojtási tényező (p) a következőképpen határozható meg:

p (%-ban) = XL / XC, ahol

XL - a fojtótekercs reaktanciája fn hálózati frekvencián (50Hz-en);

XC - a kondenzátor reaktanciája fn hálózati frekvencián (50Hz-en) ;

vagy

p (%-ban) = 100 x (fn / fres)2, ahol

fn - hálózati frekvencia;

fres - a rezgőkör rezonancia frekvenciája

 

 

A fojtási tényező által meghatározott rezonancia frekvenciát az áramszolgáltatói hangfrekvenciás körvezérlő jelnél és a hálózaton jelenlévő legkisebb felharmonikusnál kisebbre kell kiválasztani. Ily módon egyetlen felharmonikus sem erősítődik, valamint a körvezérlő generátor túlterhelésének a lehetősége is elkerülhető.

 

Fojtott fázisjavító berendezést kell alkalmazni, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

· a mért feszültség felharmonikusok a szabványban előírt értékeket meghaladják;

· a kikompenzáláshoz szükséges meddőteljesítmény a transzformátor névleges tetjesítményének 40%-ánál nagyobb. Ebben az esetben ugyanis a transzformátor induktivitása és a kondenzátor kapacitása által képzett rezgőkör rezonancia pontja a 7-8. felharmonikus környékére esik, és így az 5., 7. és a 11. felharmonikusok (a gyakorlatban ezek a felharmonikusok vannak jelen leginkább a hálózaton) nagymértékben felerősődnek;

· a felharmonikusok által képzett kondenzátor túláramok a névleges kondenzátor áram 10% - át meghaladják.

A felharmonikus összetevők arányának a pontos meghatározása csak hálózat analízissel lehetséges. Ha már elvégeztünk egy hálózat analízist, akkor a fojtási tényező végleges megállapítása előtt még a következő kérdésekre kell választ adnunk:

  • Van-e körvezérlő jel az áramszolgáltatótól?
  • Elegendő-e a fojtási tényező a felharmonikus összetevőhöz?

 

Mivel egy soros rezgőkör impedanciája annak rezonanciafrekvenciájánál megközelítőleg nulla, ennek a frekvenciának a közelében lévő valamennyi jel a hálózatból a kondenzátorra jut. Ez természetesen a kondenzátorok nagyobb megterhelését jelenti.

Ha a körvezérlő jel frekvenciája a rezonanciafrekvencia közelében van, annyira lecsökken, hogy a csatlakoztatott vevőkészülékeket már nem lehet megszólítani.

Fojtótekercs és kondenzátor soros kapcsolásakor a fojtó megemeli a kondenzátor feszültségét.

A feszültségnövekedés annál nagyobb, minél nagyobb a fojtási tényező. Emiatt a meglévő nem fojtott berendezéseknél utólagosan csak a kondenzátorok cseréjével lehet fojtást alkalmazni. Fojtott berendezések méretezésénél a kondenzátorok feszültségszintjének kiválasztásakor ezt minden esetben figyelembe kell venni!

 

Gyors kapcsolású Tirisztoros berendezések

Az eddig tárgyalt kialakítási lehetőségek (mind a standard, mint a fojtott) közös jellemzője, hogy a fokozatok kapcsolását elektromechanikus eszközök (mágnes kapcsolók) végzik. Az ipar egyes területein alkalmaznak olyan gépeket, eszközöket, melyek hirtelen, impulzus jellegĹą, gyors dinamikával rendelkező, nagy áramlökésekkel járó terhelést jelentenek a hálózat számára. Ilyenek például az ívhegesztő gépek, ívkemencék, plazmavágók, nagy sebességĹą excenter prések.

A Fázisjavító Berendezések mĹąködetésének egyik alap szabálya, hogy a hálózatról leválasztott kondenzátort csak az előre definiált kisütési idő (30-60s, típustól függően) letelte után szabad újra a hálózathoz kapcsolni. Ennek az az oka, hogy a kondenzátorban lévő feszültség a visszakapcsoláskor hozzáadódhat a hálózat feszültségéhez, ami a kondenzátor és a hálózathoz kapcsolt többi fogyasztó meghibásodását is okozhatja. A példában említett berendezések, tulajdonságaikból adódóan a kisütési időn belül többször is képesek a hálózat terhelését szélsőségesen megnövelni-csökkenteni. A hagyományos kapcsolóeszközök, és a kisütési idő következetes betartása együttesen azt eredményezi, hogy a Fázisjavító Berendezés tehetetlenül reagál ezekre a változásokra, nem képes követni azt, a kompenzálás hatástalan.

Megoldást egy korszerĹą, gyors kapcsoló eszköz használata jelenti, amely képes ezeket a terhelésváltozásokat követni. A Tirisztor Kapcsolóval felépített berendezéseknél nincs definiálva a kisütési idő, mert a kapcsolóban lévő intelligens szabályzó kör a kondenzátor feszültségét mindig hozzáigazítja hálózat feszültségéhez, a kondenzátort mindig a megfelelő időpillanatban kapcsolja vissza. Ez azt jelenti, hogy akár egy periódus idő alatt is, ha szükséges. Ez a kapcsoló eszköz a standard és a fojtott berendezéseknél is egyaránt alkalmazható.

 

Oldalunk ún. sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Az oldal használatával Ön beeegyezik ebbe, Adatkezelési Irányelveinknek megfelelÅ‘en. Itt talál további információkat a sütikről, és azok törléséről: Adatvédelmi Irányelvek.

Elfogadom a sütiket ezen az oldalon.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk