Ön itt van: Címlap SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
Hungarian (formal)

FÁZISJAVÍTÁS

TERVEZÉS

TELEPÍTÉS

SZERVIZ

Fázisjavítás - az Ön igényei szerint

A legkorszerűbb igényeknek is megfelelÅ‘ automatikus fázisjavító berendezések tervezése, gyártása, kivitelezése és szervizelése, fázisjavító komponensek forgalmazása.

Tervezés

Szolgáltatások, mérések, készülékek tervezése villamos hálózatok javítása céljából, középfeszültségű fázisjavító kondenzátorok és komplett berendezések tervezése

Telepítés

Egyedi készülékek, valamint teljes körű energia-menedzsment rendszerek legyártása, kiépítése

Szerviz

villamosenergia elosztásban fontos készülékek, alkatrészek, komplett egységek szervizelése, hálózatok terhelés alatti mérése

Általános Szállítási Feltételek Print E-mail

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Az Energo Evo Kft által kiadott árajánlatok, és az abban szereplÅ‘ árak, valamint műszaki tartalmak az alapja egy általános vállalkozói szerzÅ‘désnek, amelyek automatikus fázisjavító berendezések szállítására, ill. más szolgáltatások teljesítésére vonatkozik.

 

Az árajánlatadás, és az ahhoz tartozó műszaki felmérések díjmentesek.

Az árajánlat nem kötelez vásárlásra.

Az Energo Evo Kft által kiadott árajánlatok mindig az adott ajánlatban megadott határidÅ‘ig érvényesek

Megrendelést csak írásban fogadunk el, amelyet szintén írásban visszaigazolunk!

Amennyiben a megrendelést a vevÅ‘ visszamondja, a teljes vállalkozási díj 20 %-a kerül kiszámlázásra sztornírozási díjként a vevÅ‘ felé. Minden írásos megrendelés, amelyet írásban visszaigazolunk mindaddig érvényes, amíg azt a megrendelÅ‘ írásban vissza nem mondja.

Az ajánlatban megadott árak automatikus fázisjavító berendezések esetén tartalmazzák a legyártást, helyszínre szállítást, beüzemelést. Az árajánlat nem tartalmazza a berendezések erÅ‘sáramú bekötését, bekábelezését, áramváltó felhelyezését és bekötését, ezekre külön ajánlat alapján vállalkozunk. A berendezések leszállítása a teljesítési helyig díjmentes, de nem tartalmazza a készülékek mozgatását, errÅ‘l a megrendelÅ‘nek kell gondoskodni.

A berendezések beüzemelése egyszeri kiszállási díjat tartalmaz. Ha a beüzemelés a megrendelÅ‘ hibájából meghiúsul, minden további kiszállási költség kiszámlázásra kerül a megrendelÅ‘ felé, az éppen aktuális kiszállási díjjal. A fázisjavító berendezés pontos, üzemszerű beállításához minimum 15 %-os üzemi terhelés szükséges, ennél kevesebb teljesítmény esetén csak a fázisjavító berendezés bekapcsolása valósul meg, ami nem minÅ‘sül beüzemelésnek. A végsÅ‘ beüzemelés csak a fent említett terhelés biztosítása esetén valósul meg, és csak ekkor áll módunkban kiadni a beüzemelési jegyzÅ‘könyvet.

A berendezések beüzemelése csak cégünk dogozói által, vagy megbízott alvállalkozónk által történhet. Amennyiben a berendezést olyan személy kapcsolja hálózatra, és hozza működésbe, akinek nincs cégünktÅ‘l írásbeli meghatalmazása, a készülék hibás működésébÅ‘l származó mindennemű kártérítéstÅ‘l cégünk elzárkózik.

A berendezések beüzemelésérÅ‘l a MegrendelÅ‘nek kell tájékoztatás adnia cégünk felé! A berendezések beüzemelésérÅ‘l, és annak idÅ‘pontjáról, helyszínérÅ‘l, írásban kérünk tájékoztatást a beüzemelés elÅ‘tt minimum egy héttel! Abban az esetben ha a MegrendelÅ‘ elmulasztja tájékoztatni cégünket a készülék beüzemelési idÅ‘pontjáról, az ebbÅ‘l eredÅ‘ károk, meghibásodások, tehát mindennemű anyagi, ill. nem anyagi felelÅ‘sség átvállalást cégünk teljes mértékben elutasít.

A berendezések, ill. bármely leszállított anyag tulajdonjoga cégünket illeti, egészen addig, amíg a kiadott számlák teljes egészében kiegyenlítésre nem kerülnek!

Késedelmes fizetés esetén cégünk késedelmi kamatot számol fel, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. Késedelmes fizetés estén, a megküldött, de eredményre nem vezetett fizetési felszólítás után cégünk élve a jogi lehetÅ‘ségekkel a tartozás behajtását jogi úton érvényesíti!

Komponens értékesítés esetén a teljesítési hely az Energo Evo Kft. telephelye, ahol a megrendelt árú elÅ‘re egyeztetett idÅ‘pontban átvehetÅ‘. Az egyéb szállítási költségek a megrendelÅ‘t terhelik!

Az automatikus fázisjavító berendezések szavatossági ideje 1 év, cégünkkel kötött érvényes karbantartási szerzÅ‘dés esetén 3 év! A komponensek szavatossági ideje 12 hónap, egyéb termék, szolgáltatás garancia ideje egyedi ajánlatok alapján.

A fázisjavító berendezések garanciája csak az Energo Evo Kft. vagy hivatalos alvállalkozója által elvégzett beüzemelés esetén érvényes! A berendezések javítására, karbantartására, üzemeltetésére garancia idÅ‘n belül csak a gyártó jogosult, bármilyen külsÅ‘ illetéktelen beavatkozás, mérés, portalanítás, a készülékekben automatikus garanciaveszést von maga után. Az illetéktelen beavatkozás, mérés után az Energo Evo Kft. nem fogad el semmiféle reklamációt a készülékkel kapcsolatban.

Vitás kérdések jogi rendezésre a GyÅ‘ri Városi Bíróság az illetékes szerv.

 

Jelen szállítási feltételek a megrendelés, ill. a szállítási szerzÅ‘dés melléklete kell hogy legyen, melyet a megrendelÅ‘ aláírásával elfogad.

 Az „Általános Szállítási Feltételek” című dokumentum visszavonásig érvényes. Az Energo Evo Kft. fenntartja a jogot magának, hogy a dokumentum szövegét, ill. annak tartalmát megváltoztassa.

Készült: GyÅ‘r, 2011.12.05.

 

Oldalunk ún. sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Az oldal használatával Ön beeegyezik ebbe, Adatkezelési Irányelveinknek megfelelÅ‘en. Itt talál további információkat a sütikről, és azok törléséről: Adatvédelmi Irányelvek.

Elfogadom a sütiket ezen az oldalon.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk